1. PočítačeOperačné systémyWindows 10Ako archivovať súbory a priečinky v ZIP súbore vo Windows 10

Autor: Ciprian Adrian Rusen

Archív je súbor obsahujúci jeden alebo viac súborov spolu s ich údajmi. Archívy v systéme Windows 10 sa používajú na kopírovanie viacerých súborov do jedného súboru pre ľahšiu prenosnosť a ukladanie alebo jednoducho na komprimovanie súborov na využitie menšieho úložného priestoru.

Archívy sú užitočné aj vtedy, keď chcete niekomu poslať viac e-mailov. Namiesto priloženia niekoľkých veľkých súborov ich archivujte do jedného súboru. Tento súbor zaberá menej miesta ako odosielanie všetkých súborov osobitne a je ľahšie pripojiť ho a odoslať e-mailom.

Najobľúbenejší formát na archiváciu súborov je súbor .zip a systém Windows 10 môže s týmto typom archívu automaticky pracovať bez nutnosti inštalácie aplikácií tretích strán. Ak chcete archivovať niekoľko súborov a priečinkov do súboru .zip, otvorte program Prieskumník a postupujte takto:

Tlačidlo Zip v Prieskumníkovi súborov.

Ak chcete šetriť miesto na pevnom disku, je dobré odstrániť súbory a priečinky, ktoré ste umiestnili do archívu, pretože ich môžete vždy extrahovať z archívu.